Інклюзивна освіта

Соціалізації дитини з особливими освітніми потребами на уроках трудового навчання у 3 – А класі

Уроки трудового навчання сприяють соціальній адаптації та інтеграції дитини з особливими освітніми потребами у суспільство. Трудове навчання – важливий засіб корекції, розвитку і формування особистості учня, підготовки його до трудової діяльності після закінчення школи.

На уроках дитина «відкриває» те, що їй невідоме (йдеться про ознайомлення із властивостями матеріалів, з якими працює, їх застосуванням),  відчуває радість своєї праці, радість подолання труднощів.

Учитель та асистент учителя розвивають у дитини мовлення, пам’ять, просторове орієнтування, мислення, дрібну моторику, загальнотрудові вміння, естетичний смак, збагачують уявлення.              Як засіб виховання праця сприяє розвитку індивідуальних здібностей учня, творчості, критичності та активності думки, здатності керувати діяльністю та поведінкою.


Освіта осіб із особливими потребами. Нормативна база

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб із особливими освітніми потребами