Психологічна служба


Пам’ятка для батьків
 1. Діти – основа сім’ї. У процесі виховання враховуйте індивідуальні особливості розвитку дитини.
 2. Не ображайте, не бийте, не принижуйте дитину. Пам’ятайте, навчання – це радість (негативні емоції не сприяють  засвоєнню матеріалу, вбивають бажання вчитися). Криком ви нічого не зміните.
 3. Знайдіть час для бесіди з дитиною. Під час спілкування не реагуйте бурхливо, не засуджуйте, а будьте тактовними, толерантними у вираженні своїх суджень, думок. Намагайтеся контролювати режим дня дитини.
 4. Пам’ятайте, що дитина – це ваше відображення (грубість породжує грубість, крик – крик, а взаєморозуміння і доброзичливість – добро і злагоду в сім’ї ). Запитайте себе: «Чи хочу я, щоб моя дитина була схожа на мене?»
 5. Дитина – це цілий світ, сприймайте її як цілісну особистість, дорослу людину, яка має свої права (на навчання, відпочинок тощо) і певні обов’язки (вчитися, дотримуватись правил для учнів)
 6. Якщо ви помітили, що у дитини «важкий» період, тоді підтримайте її.
 7. Не віддаляйте дитину від себе – знайдіть час поговорити, зрозуміти, згадати себе в її віці, допоможіть, якщо потрібно, лагідним добрим словом.
 8. Не шкодуйте ніжних слів, будуючи стосунки з власною дитиною.
 9. Ви дали дитині життя, тож допоможіть зорієнтуватися у бурхливому морі життєвих подій.
 10. Приймайте та любіть дитину такою, якою вона є.

Заняття з семикласниками по програмі “Сімейна розмова”  

Метою даної програми є забезпечення сучасного уніфікованого цілісного інформування й навчання учнів та їх батьків з профілактики алкогольних проблем в умовах загальноосвітніх навчальних закладів I – III ступенів. Основними завданнями інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова» є:

 • системне проведення профілактичних занять для учнів та їх батьків;
 • підвищення соціальної та особистісної компетентності учнів;
 • забезпечення цілісного інформування і навчання з питань попередження алкогольних проблем;
 • формування навичок підтримки здорового способу життя;
 • формування навичок особистісного захисту, а саме: протистояння соціальному впливові, відстоювання власної позиції, впевнена поведінка, ефективне спілкування, критичне мислення, самоповага, самоконтроль, прийняття рішення;
 • зменшення особистісних факторів ризику та підвищення особистісних факторів захисту;
 • підвищення компетентності батьків щодо факторів захисту від алкогольних проблем в умовах сімейного життя;
 • допомога батькам в усвідомленні того, що головна роль в профілактиці проблем, пов’язаних із вживанням алкоголю, належить сім’ї.

Шкільна служба медіації

Шкільна медіація – це метод вирішення конфліктів у школі ненасильницьким шляхом, шляхом переговорів за допомогою нейтрального неупередженого посередника – медіатора.

Мета та завдання діяльності служби порозуміння гімназії

Метою діяльності служби в гімназії є сприяння вирішенню конфліктів мирним шляхом, розбудові миру, протидії насильству та жорстокому поводженню з дітьми, формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, до дискримінації за будь-якими ознаками.

Завданнями служби є:

 • Допомога сторонам конфлікту знайти взаємоприйнятний варіант вирішення ситуації за допомогою відновних практик;
 • Формування вмінь та навичок в учасників освітнього процесу вирішувати конфлікти ненасильницьким мирним шляхом;
 • Профілактика насильства та жорстокого поводження в освітньому середовищі;
 • Сприяння налагодженню позитивних стосунків між учасниками освітнього процесу;
 • Сприяння зниженню конфліктності та правопорушень в гімназії;
 • Сприяння формуванню культури миру в учнівському колективі та закладі в цілому;
 • Інформування учасників освітнього процесу про принципи та цінності відновних практик тощо.

Принципи діяльності служби порозуміння

 1. Принцип добровільності, який передбачає як добровільну участь педагогів та здобувачів освіти в організації роботи служби, так і обов’язкову добровільну згоду сторін конфлікту на участь у медіації.
 2. Принцип конфіденційності, який передбачає обов’язок медіаторів не розголошувати отримані в ході медіації відомості. Виняток становить інформація про можливе нанесення шкоди життю, здоров’ю та безпеці сторін.
 3. Принцип нейтральності, який забороняє медіаторам займати ту чи іншу сторону учасників конфлікту. Служба не з’ясовує питання, хто винен, а є незалежним посередником, який допомагає сторонам самостійно знайти рішення, зробити висновки.
 4. Принцип недискримінації за всіма ознаками усіх учасників служби порозуміння та усіх, хто до неї звертається.

Робота з молодими вчителями

Створення позитивного іміджу

Правила роботи з агресивними дітьми

Правила спілкування з батьками

Форми і стратегії завершення та вирішення конфліктів


9 клас «Дорослішай на здоров’я»

Заняття по програмі «Дорослішай на здоров’я»  з дев’ятикласниками відбуваються в інтерактивній формі протягом навчального року. Мета програми: сприяння та формування у підлітків здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я, усвідомлення цінності здоров’я як основи успішної самореалізації, відповідальне ставлення до збереження сімейних цінностей, основ відповідального батьківства.

Учні обговорюють на зустрічах з практичним психологом теми: «Феномен людини», «Підлітковий вік. Світ взаємин», «Репродуктивне здоров’я людини», «Ризики і здоров’я людини», «Відповідальність і здоров’я людини», «Сім’я в житті людини», «Моє доросле майбутнє».  


Інтерактивне заняття у 9 класі «Особистісний професійний план»

Мета: допомогти учням зорієнтуватися у світі сучасних професій, здійснити професійне самовизначення з урахуванням психолого-індивідуальних особистісних властивостей.

Заняття пройшло в доброзичливій атмосфері. Дев’ятикласники працювали над усвідомленням своїх професійних бажань, встановленням зв’язку між професійним бажанням та місцем навчання, а в майбутньому і місцем роботи. Підлітки підвищили рівень орієнтації у світі професій, краще пізнали особливості професій, пов’язаних з престижністю.


Вебінар, спланований та проведений громадською організацією «Діалог», «Практика співучителювання як механізм взаємодії вчителя та асистента вчителя в інклюзивному класі» відбувся 09 грудня 2021року.

В заході брала участь практичний психолог, соціальний педагог Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Омельченко Наталія Олександрівна, яка поділилася позитивним досвідом співучителювання педагогів освітнього закладу, наголосила та тому, що така співпраця вчителів позитивно впливає на всіх учасників освітнього процесу, а не тільки на дітей з особливими освітніми потребами.


Національний «круглий стіл» «Команди психолог-педагогічного супроводу в інклюзивному освітньому просторі: вимоги та можливості» відбувся 07 грудня 2021року на базі Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченко.

В заході взяла участь практичний психолог, соціальний педагог Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №25 Омельченко Наталія Олександрівна, яка поділилася професійним досвідом співпраці з батьками щодо створення позитивного інклюзивного простору в освітньому закладі.


Інтерактивне заняття для учнів 4 класу «Віра в себе»

Мета: формування в дітей адекватної самооцінки, позитивної шкільної мотивації, зниження рівня тривожності, розвиток комунікативних навичок, згуртування колективу.

Учні в ігровій формі виробили правила, за якими взаємодіяли між собою. Дізналися більше про себе та своїх однокласників. Дійшли висновку, що незважаючи на те, що всі учні в класі різні, всі вони мають щось спільне, наприклад, полюбляють одні і ті ж мультики, мають спільне хобі тощо. Визначали свої сильні сторони.

Найбільше школярам сподобалася вправа «Чарівний стілець», де вони мали змогу почути думку однокласників про свої сильні сторони.


Молодь за здоровий спосіб життя
Сучасний стан здоров’я населення України характеризується вкрай високими показниками захворюваності та смертності, низьким рівнем тривалості життя, відсутністю можливості отримувати належну медичну допомогу. У той же час цінність здоров’я, розуміння важливості дотримання здорового способу життя входить до найбільш пріоритетних цінностей української молоді. Шкідливі звички: паління, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, негативно впливають на здоров’я молоді.

Інтерактивне заняття  для семикласників «Пізнай себе»

Мета: розуміння основних принципів «Я концепції», розвиток комунікативних навичок у підлітків.

Семикласники в доброзичливій атмосфері висловили розуміння необхідності вироблення і дотримання певних правил, за якими будується взаємодія людей у групі. Дізналися більше про себе та своїх однокласників. Потренувалися у використанні вправ та технік, які допоможуть впоратися зі стресом, заспокоїтися та зняти емоційну напругу.


Інтерактивне заняття у 8 класі «Спілкування – це чудово»

Мета: розвиток комунікативних навичок у підлітків.

Восьмикласники в доброзичливій атмосфері розповіли про особливості свого характеру, сильні сторони. Висловили розуміння необхідності вироблення і дотримання певних правил, за якими будується взаємодія людей у групі. Дізналися більше про себе та своїх однокласників. Дійшли висновку, що прояви агресії, булінгу, жорстокості недопустимі. Необхідно вчитися керувати своїми негативними емоціями, підвищувати свій емоційний інтелект. Потренувалися у використанні вправ та технік, які допоможуть впоратися зі стресом, заспокоїтися та зняти емоційну напругу.


Година психолога для семикласників. Інтерактивна гра «Коло безпеки»

Мета: сформувати в учнів систему уявлень та знань щодо явища насильства, форм та методів його попередження та подолання, а також а також особливостей звернення по допомогу у разі ризику ситуації насильства або безпосереднього випадку.

Діти разом з практичним психологом

 • підвищили рівень знань щодо проблем, пов’язаних з насильством та жорстокого поводження з дітьми, а також запобігання йому;
 • спростували міфи та відшукали факти, що стосуються явища насильства;
 • обговорили питання щодо сутності та особливостей явища домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми;
 • ознайомилися із поняттям булінгу/ цькування та насильства у школі, розглянули питання відповідальності основних учасників цього процесу, визначили шлях подолання такого явища;
 • підвищили обізнаність про небезпеки в Інтернет-мережі, пов’язані з насильством;
 • визначили особливості взаємодії з незнайомцями та способи попередження ризикових ситуацій на вулиці.

Інтерактивне заняття «Як навчитися стримуватися» для третьокласників

Мета: розвиток уміння розуміти інших дітей, розпізнавати та розуміти свої та чужі емоції, розвиток уміння долати стрес, стримувати прояв свої негативні емоцій,  профілактика конфліктів між учнями, згуртування групи.


Вебінар  на тему: “Команда психолого-педагогічного супроводу: ідеї, рішення, досвід, дії”


Гра для учнів 9 класу «Як розпорядитися своїм життям»

Мета: визначити особисті духовні цінності, дати можливість зрозуміти вплив духовних цінностей на життя людини, визначити цінність людського життя через призму неповторності кожної людини.

Завдання:  допомогти учням усвідомити цінність життя через розуміння власної неповторності, визначення сенсу свого буття.


Психологічний семінар “Я – сучасний учитель НУШ”

Школа — тонкий і чутливий інструмент, який творить мелодію людської гармонії, що впливає на душу кожного виконавця; але творить лише тоді, коли інструмент добре настроєний.

Читати далі


Інтерактивне заняття у 5 класі “Дружний клас”

Мета заняття: розвиток дружніх взаємовідносин між дітьми, профілактика конфліктів у дитячому колективі.


Година психолога у 1 класі ” Чарівний сад нашого класу”

Річний план роботи практичного психолога Омельченко Наталії Олександрівни Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 на 2021/2022 навчальний рік

Просвітницько – профілактичні програми


Десять “Заповідей” для батьків майбутнього першокласника 

Починайте “забувати” про те, що ваша дитина маленька. Давайте їй посильну роботу вдома, визначте коло її обов’язків. Зробіть це м’яко: “який ти в нас уже великий, ми навіть можемо довірити тобі помити посуд”.

Читати далі


Адаптація учнів

Особливості адаптації першокласників

1 вересня. Свято першого дзвоника. Школа зустрічає своїх першокласників і мало хто задумується над тим, який страх, потрясіння переживають ці маленькі школярі. 

Читати далі

Рекомендації для батьків п`ятикласників

У п’ятому класі починається новий період у житті дитини. Вона дорослішає, переходить навчатися до середньої школи. 

Читати далі

Перехід в іншу школу: інструкція для новачка

Перехід в іншу школу – важке випробування для школяра. «Новачкові» належить пройти етап адаптації до колективу, вчителів й умов у класі.

Читати далі


Булінг: поради батькам, учителям та дітям

Згідно з дослідженнями, 25% українських дітей хоча б раз стикались із цькуванням у школі. З них менше половини розповідало про цей досвід батькам, рідним та друзям. Дуже часто булінг призводить до  непоправних наслідків, а тому останнім часом у світі активно говорять про те, як зупинити шкільне насилля.

Читати далі

Практичні поради з виявлення та нейтралізації негативного впливу кібербулінгу на дитину

Кібербулінг або інтернет-мобінг – це сучасна форма агресії…

Читати далі

Булінг. Практичні поради з виявлення та нейтралізації