Батькам майбутніх першокласників


Правила прийому до закладу освіти

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого Наказом МОН України від 16.04.2018 р. № 367, кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Документи, необхідні до зарахування до 1 класу та початок їх прийому

Нагадуємо, що першочергово до 1 класу зараховуються діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу загальної середньої освіти підтверджене, тому для реалізації такого права потрібно обов’язково надати документи, що підтверджують місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування відповідного закладу.

Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина, та документи  подаються до закладу одним з батьків дитини особисто до 31 травня. Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування не приймаються, що не виключає права батьків подавати їх після 15 червня на вільні місця.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах), не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами: 1) до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками 6 дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності); 2) до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування.  

Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку: до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування; впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування.

Для зарахування до І класу необхідно надати заяву про зарахування. До такої заяви обов’язково має бути додано:

1) копію свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о.

Територія обслуговування ЗОШ № 25

Вулиця№ будинку
18 Березня парні з 36 до кінця, непарні з 53 до кінця
2пр. Центральний18-66, 21-51, 55, 59
3Чкалова1-31, 2-14, 16, 18, 26
4Защука1-13, 2, 2-Б -12
5Пушкінська43-71, 66-А, 66
6Рюміна1-19, 2-18
7Андрєєва1-23, 2-24
8Дунаєва1-37, 2-32
96 Поперечна30/3-32, 27/3-33
107 Поперечнаусі будинки
118 Поперечна усі будинки
129 Поперечна усі будинки
13Погранична2-10
14Шосейна85-115, 84-А, 86-126
15Фалєєвська44-48, 65-75
16Сінна1-23, 2-2

 

Десять “заповідей” для батьків майбутнього першокласника 

Починайте “забувати” про те, що ваша дитина маленька. Давайте їй посильну роботу вдома, визначте коло її обов’язків. Зробіть це м’яко: “який ти в нас уже великий, ми навіть можемо довірити тобі помити посуд”.

Читати далі